CV Tuning

Verbeter je eigen installatie

U wilt nou eindelijk eens een goed werkende cv-installatie hebben. Met een mooi binnenklimaat en zo laag mogelijk gasverbruik, zonder al te grote investeringen. Dat kan, en het begin van zo'n verbetertraject is deze website.

Het verbetertraject
Dat begint met het verzamelen en beoordelen van uw wensen en ervaringen. Wat wilt u met de de nieuwe cv bereiken, hoe verwacht u dat voorelkaar te krijgen, wat zijn precies de klachten, waar en wanneer is het te warm of te koud. CV Tuning geeft daar haar mening over, of stelt de oorzaak van het probleem vast. Vaak kan het functioneren van de installatie direct verbeterd worden door ons te laten inregelen, maar we geven ook aanbevelingen over aanpassingen. Wij geven u dan de informatie om de installateur aan te sturen. Normaal gesproken regelen we daarna alsnog in.

Dat verzamelen van alle gegevens gebeurt normaal gesproken met het aanleggen van een digitaal Woningdossier. Daarin staat al uw aangeleverde informatie, zoals de gebruikte materialen, foto’s en plattegronden. En natuurlijk uw wensen en ervaringen. Daar reageren wij weer op, ook door vervolgvragen te stellen. Het dossier breidt zich vanzelf uit met een over-en-weer lopende correspondentie: vragen van u, en antwoorden/advies van ons. U geeft informatie aan ons door, en wij concluderen of vragen nog wat door. Alles komt in het dossier.

Daarna kunt u een vervolgstap zetten. De volgende gegevens uit het dossier helpen u verder naar de juiste vervolgstap:

  • Eventuele gebreken aan de installatie (waterzijdige balans, verkeerde kranen of regeling, onjuiste instellingen)
  • De aanpassingen die men direct zelf kan uitvoeren (bijstellen regeling, ontluchten, regelaar verplaatsen of vervangen)
  • Tips en aanbevelingen voor een renovatie van de cv-installatie
  • Werkzaamheden voor de installateur
  • Alle inregelwerk. Daarvoor kunt u altijd een beroep op ons doen.

De kosten voor een advies

De aanleg van een digitaal Woningdossier kost € 37,50 (incl. BTW,) wat niet zoveel is voor een vrij uitgebreid advies op maat. Zie ook onze prijslijstInmiddels zijn ruim tweehonderdenvijftig dossiers aangelegd. Honderden bewoners hebben reeds een verbetertraject doorlopen. Met succes. 

Bij de aanleg van een dossier zult u zelf dus werkzaamheden moeten verrichten. Alternatief is een bezoek van ons, waarbij wij zelf een inventarisatie verrichten en een advies opstellen. De kosten daarvoor zijn  € 265,- + € 0,29/km, beide exclusief 21 % BTW. Onze voorkeur gaat ook uit naar de aanleg van een persoonlijk dossier.

Zonder de juiste voorinformatie regelt CV Tuning niet in.

Zonder informatie van uw kant kunnen wij u niet adviseren. Het aanleggen van dossiers doen we al enkele jaren. Het is het begin van elk verbetertraject. Zonder specifieke informatie is het niet mogelijk de situatie juist in te schatten. Wanneer wij van Nijmegen naar Groningen rijden om een cv in te regelen, dan weten we door die informatie ook zeker dat we aan de slag kunnen. En dat voorkomt teleurstellingen, en maakt het goedkoper.Volgende pagina: En zo gaat het mis

Vorige pagina: Een dooddoener?