CV Tuning

Oude en nieuwe installaties

Alle installaties (oud of nieuw, ouderwets of hypermodern) zouden dat moeten zijn. Een goed ingeregelde cv-installatie is comfortabeler, zuiniger, en dus ook minder milieubelastend. Helaas is 99% niet (goed) ingeregeld.

Het is een misvatting dat sommige installaties te oud zijn om in te regelen. Vaak hebben ze al de juiste dubbelinstelbare kranen. Oude gewone kranen van de gangbare merken zijn vrijwel altijd waterzijdig in te regelen. Wel kan het lastig zijn om die oude mechaniekjes nog te verdraaien. Lekkages kunnen voorkomen. Maar dan is er altijd nog tijd om zulke kranen te vervangen.

Tegenwoordig gebruikt thermostaatkranen, en die zijn lang niet altijd dubbelinstelbaar. En inregelen op thermostaatkranen is absoluut nodig. Ze draaien zichzelf pas dicht als een ruimte eenmaal warm is. Niet ingeregeld gaat het water opeenvolgend van radiator naar radiator; van ruimte naar ruimte. De radiatoren dichtbij de ketel zullen het eerst warm zijn. Zo wordt het dus veel te laat warm in vertrekken ver weg van de ketel, als het al warm wordt.....

En ook nieuwe installaties moeten ingeregeld zijn. Een geavanceerde regeling zegt niets over de waterstromen. De verdeling van dat water gebeurt door de stand van de pompen, de leidingweerstand en de doorstroomopeningen van de kranen. De belangrijkste factor voor de juiste instelling is de plaats van de radiator in het leidingnetwerk. Hoe verder weg van de pomp, hoe meer leiding, hoe meer weerstand, en hoe groter de doorstroomopening moet zijn.

Tegenwoordig zijn er computerprogramma's die de juiste instelling berekenen uitgaande van de radiatorcapaciteit. Dat is dus een helemaal verkeerde methode!

Wel waterzijdig inregelbaarNiet waterzijdig inregelbaar