CV Tuning

Thermostatisch stoken: 3 niveaus

De zuinigste manier van stoken is een ontwerp, waarbij op drie verschillende manieren gestookt kan worden:

  • Met extra warmte 's ochtends, voor het opstaan. Er komt meer warmte in huis, dan dat er uit gaat. Warmte in > Warmte uit.
  • Met minder warmte overdag. Warmte in = Warmte uit
  • 's Nachts stroomt er alleen warmte uit huis. De cv is 'uit'.

Rode lijn: watertemperatuur.
Zwarte lijn: binnentemperatuur.

Resultaten

  • In deze grafieken, en heel in de grafiek rechts boven, is duidelijk een aanwarmperiode te zien. Het is de hogewatertemperatuur aan het begin van de dag. De kamertemperatuur (zwarte lijn) loopt snel op.
  • De rest van de dag is het water veel minder warm. De kamertemperatuur blijft gehandhaafd.
  • De cv is 's nachts 'uit'. De kamertemperatuur daalt. Het huis verliest warmte.

Zuinig stoken

's Nachts is het buiten kouder dan overdag. Het zal de cv meer moeite kosten om het huis warm te houden. Wanneer een installatie 24 uur op dagniveau doorstookt zal het verlies aan warmte 's nachts groter zijn dan overdag. De grootte van dat verlies is recht evenredig met het temperatuurverschil tussen buiten en binnen.

De cv-installatie zal dan harder werken. Moet deze overdag een verschil van 5 °C overbruggen, 's nachts is dat al gauw 10-15 °C. Daarom is zuinig stoken 's nachts niet stoken. De kunst is dan wel dat het 's ochtends weer op tijd warm is. Dat lukt vanzelf met een kamerthermostaat met zelflerend aanwarmgedrag.

De onderste grafiek rechts toont een regeling die op twee niveaus stookt. Bij zo'n weersafhankelijke regeling loopt de kamertemperatuur de hele dag op. Niet zuinig en niet comfortabel.

Bedieningsinstructies van een centrale verwarming

Een cv met kamerthermostaat heeft een onderbelicht aspect. Men vergeet vaak dat het hier om een centraal geregeld systeem gaat (centrale verwarming). De ketel kan maar één watertemperatuur tegelijk maken, bedoeld om aan te warmen (voor het opstaan) of om het warm te houden (overdag). Dat werkt alleen maar als die warmte ook steeds alle kamers bereikt.

Installaties waarbij mensen op elk moment van de dag een willekeurige kamer warm kunnen maken, staan onzuinig ingesteld. Dat kan namelijk alleen maar omdat de hoeveelheid warmte die de ketel maakt de hele dag op dat eerste niveau zit. De installatie warmt constant aan, met een hoge watertemperatuur. En dat is niet zuinig!

 


Volgende pagina: Thermostatische regelingen

Vorige pagina: Hoofdregelingen